- B2 "en periode svarende til frekvensen for basistilsyn"

Vejledning til: score 1, 3 og 5 for virksomheder og husdyrbrug

Det er frekvensen for basistilsyn, der er afgørende for, hvilken periode der skal ses på med hensyn til sammentælling af antal håndhævelser.

Perioden er defineret som frekvensen for basistilsyn forud for det tidspunkt, hvor miljørisikovurderingen gennemføres. Afhængig af om virksomheden eller husdyrbruget m.v. er omfattet af kategori 1 eller kategori 2, vil perioden være henholdsvis 3 og 6 år. Du kan læse mere om, hvilke virksomheder og husdyrbrug der indgår i hvilke kategorier i afsnittet "Hvilke virksomheder, husdyrbrug m.v. er omfattet af bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn - Opdeling af virksomheder og husdyrbrug i kategorier (1a, 1b og 2)".

Senest opdateret d. 24-6-2021