Hvad betyder det, at miljøoplysninger bliver offentliggjort?

Tilsynsmyndigheden skal afgive oplysninger om tilsynene til Miljøstyrelsen via den fælles portal Digital Miljøadministration (DMA). Her vil oplysninger som navn, adresse, CVR, virksomhedstype etc. blive offentliggjort for alle virksomheder, som er omfattet af regelmæssige tilsyn.

Senest fire måneder efter tilsynsbesøget skal tilsynsmyndigheden desuden offentliggøre udvalgte oplysninger fra den tilsynsrapport, som udarbejdes efter hvert fysisk tilsyn på din virksomhed. Tilsynsrapporten oplyser bl.a. baggrunden for tilsynet, hvad der er ført tilsyn med, og om tilsynet har givet anledning til håndhævelser. Du modtager tilsynsrapporten senest to måneder efter tilsynsbesøget, bl.a. med angivelse af, hvilke oplysninger myndigheden forventer at offentliggøre.

Myndigheden offentliggør også konklusionen, når der er fulgt op på eventuelle håndhævelser – ligesom det offentliggøres, hvis et påbud er påklaget, samt resultatet heraf, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Senest opdateret d. 24-6-2021