• Vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen

Vejledningen giver anvisning på, hvordan reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn, miljøtilsynsbekendtgørelsen, kan omsættes til praksis. Det gælder fx vejledning om miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, planlægning af tilsynsindsatsen samt afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om tilsyn. Vejledningen understøtter bekendtgørelsen om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Hvem er omfattet?

Ca. 24.000 virksomheder og ca. 22.000 husdyrbrug i Danmark får regelmæssigt miljøtilsyn, hvor tilsynsmyndighederne kontrollerer, at gældende miljøkrav overholdes. Alle andre virksomheder og husdyrbrug i Danmark får tilsyn efter behov. Læs mere om, hvem der er omfattet af kravet om regelmæssigt tilsyn. 

Gå til Læsevejledning

Læsevejledning

Er du i tvivl om, hvordan du finder rundt i vejledningen, så start med at orientere dig via læsevejledningen. Du kan også orientere dig i den samlede indholdsfortegnelse.

Gå til For virksomheder og husdyrbrug

For virksomheder og husdyrbrug

Få tjek på reglerne, fx hvad er formålet med miljøtilsyn, hvor ofte får din virksomhed tilsyn, hvad tjekker myndigheden, hvad kan tilsynet resultere i, og hvad koster et miljøtilsyn.

Gå til For myndigheder

For myndigheder

Få hjælp til fortolkning af miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx miljøtilsynsplanlægning, miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, afgivelse og offentliggørelse af oplysninger. 

Gå til Opslag

Opslag

Her uddybes en række emner, der er relevante for både virksomheder og myndigheder, fx lovgrundlag, tilsynstyper og brugerbetaling. 

Senest opdateret d. 24-6-2021