Læsevejledning

Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen beskriver, hvordan du i praksis omsætter og tolker reglerne i bekendtgørelsen.

Fra forsiden er der fire indgange, som du kan tilgå enten via fire menupunkter i topbjælken eller de fire grønne bokse på forsiden. 

Du kan også orientere dig i den samlede indholdsfortegnelse, eller via navigationsboksene i bunden af siderne.

Kort introduktion til menupunkterne

For virksomheder og husdyrbrug m.v. (2)

Denne indgang er til virksomheder og husdyrbrug m.v., der har brug for en hurtig og overordnet introduktion til miljøtilsynet.

Fra siden "For virksomheder og husdyrbrug" kan du tilgå seks emner enten via seks menupunkter eller via dette oversigtsbillede:

Du kan desuden downloade en folder, der indeholder den tekst, der indgår under de seks menupunkter. Folderen kan benyttes af myndigheder, virksomheder og husdyrbrug.

For myndigheder (3)

Denne indgang er til myndigheder og er inddelt i otte emner:

 • 3.1 Miljøtilsynsplan – indhold og offentliggørelse
 • 3.2 Tilsynsfrekvenser og planlægningen af tilsynsaktiviteten
 • 3.3 Miljørisikovurdering
 • 3.4 Tilsynsrapport og offentliggørelse af udvalgte oplysninger
 • 3.5 Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse
 • 3.6 Opfølgning på håndhævelser
 • 3.7 Årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet
 • 3.8 Rammer for og begrænsninger i afgivelse af oplysninger og offentliggørelse

Du kan også tilgå emnerne via denne figur, hvor den proces du skal igennem i forbindelse med planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning på et miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn, er illustreret.

Opslag (4)

Denne indgang indeholder emner af mere tværgående karakter og er inddelt i fem emner:

 • 4.1 Tilsynskategorier og -typer
 • 4.2 Bekendtgørelsens indhold, hjemmelsgrundlag, og anvendelsesområde
 • 4.3 Hvem er omfattet?
 • 4.4 Brugerbetaling
 • 4.5 Hvad omfatter et miljøtilsyn?

Øvrigt 

Bemærk, hvis du søger vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven eller vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet, er dette ikke omfattet af denne vejledning.

Der henvises til:

Senest opdateret d. 24-6-2021