Hvad kan et miljøtilsyn resultere i?

Et tilsynsbesøg er en god anledning til at få en dialog om din virksomheds miljøforhold og miljøarbejde. Tilsynsmyndigheden kan hjælpe med at identificere arbejdsrutiner, som kan forebygge miljømæssige uhensigtsmæssigheder og overskridelser af miljøkrav. Myndigheden kan fx vejlede om beskyttelse af jord og grundvand, opbevaring af farligt affald og udledninger til luften. Ofte vil myndigheden også kunne give inspiration til at indføre renere teknologi og miljøledelse. Overvejer din virksomhed produktionsændringer, nye aktiviteter eller udvidelser, kan du snakke med myndigheden om, hvilke krav der kan forventes at blive stillet.

Hvis myndigheden konstaterer et utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter, kan din virksomhed få en henstilling om at bringe forholdet i orden.

Hvis din virksomhed ikke overholder miljøkravene, vil tilsynet resultere i håndhævelser. Virksomheden kan fx få et påbud med et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene. Påbud gives typisk, når et miljøforhold ikke er reguleret af konkrete krav, men indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer overtrædelse af konkrete bestemmelser eller vilkår, får virksomheden en indskærpelse om at overholde de gældende krav.

Langt de fleste sager i forbindelse med tilsyn og håndhævelse bør og kan klares ad administrativ vej. Det vil sige, at virksomheden efterkommer den meddelte håndhævelse.

Hvis din virksomhed har lavet grove overtrædelser eller ikke efterkommer (eller ikke forsøger at efterkomme) et påbud eller en indskærpelse inden for den givne frist, og tilsynsmyndigheden vurderer, at de administrative midler er udtømt, kan tilsynsmyndigheden vælge at melde virksomheden til politiet.

Du kan altid kontakte din tilsynsmyndighed, hvis du er i tvivl om, hvilke love og regler der gælder for din virksomhed.

Senest opdateret d. 24-6-2021