For virksomheder og husdyrbrug

Her kan du læse om reglerne for miljøtilsyn for alle virksomheder, som er omfattet af regelmæssige tilsyn - og hvad de betyder for din virksomhed. Betegnelsen virksomheder dækker både industri og husdyrbrug m.v.

Reglerne som beskrives her, fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen og de dertil hørende love, fx miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven.

Hvis du ønsker yderligere viden om tilsyn, herunder oplysninger om, hvordan din myndighed planlægger, udfører og offentliggør oplysninger om tilsyn, kan du læse meget mere under For myndigheder og under Opslag.

Senest opdateret d. 24-6-2021