Hvad koster et miljøtilsyn?

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn på alle de virksomheder, der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Brugerbetalingen følger faste timetakster. I 2021 er timetaksten 433,41 kr. Taksten reguleres årligt og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brugerbetalingen dækker både forberedelse af tilsyn, selve tilsynsbesøget og al sagsbehandling i forbindelse med tilsynet herunder kontrol af analyseresultater, rapporter og diverse logbøger samt tilsynsrapporten. Din virksomhed skal fx også betale for vejledning om de konkrete miljøkrav, som din virksomhed skal opfylde og for arbejdet som følger af meddelelse af håndhævelser. Virksomheden skal ikke betale for dialogen med tilsynsmyndigheden om det frivillige miljøarbejde, med mindre det er en nødvendig del af en tilsynsopgave, fx hvis virksomhedens miljøledelsessystem har betydning for udformning af egenkontrolvilkårene.

Din virksomhed vil få en regning for miljøtilsynet, hvor du kan se, hvor mange timer, myndigheden har brugt på at føre tilsyn på din virksomhed, og hvad der er brugt på det administrative tilsynsarbejde. Brugerbetaling opkræves som udgangspunkt i november måned, for det tilsynsarbejde, som tilsynsmyndigheden har udført i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.

Senest opdateret d. 24-6-2021