Hvad er formålet med miljøtilsyn?

Det overordnede formål med at føre miljøtilsyn på din virksomhed er at sikre et sundt og rent miljø.

Ved miljøtilsynet kontrollerer tilsynsmyndigheden, om virksomheden overholder gældende miljøkrav. Det gælder både krav, der er formuleret som vilkår i miljøgodkendelser, krav i tilladelser, samt krav i miljølovgivningen.

Samtidig kan tilsynsbesøget være en anledning til at drøfte, hvordan din virksomhed kan forebygge miljøproblemer og nedsætte miljøbelastningen. Myndigheden anbefaler dog aldrig konkrete løsninger.

Senest opdateret d. 24-6-2021