3 For myndigheder

Få tjek på miljøtilsynsreglerne 

Få hjælp til fortolkning af miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx miljøtilsynsplanlægning, miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug samt afgivelse og offentliggørelse af oplysninger. 

Du kan også finde uddybende information under Opslag.

Find oplysninger om fortolkning af reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelse i forbindelse med tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der

Illustration af opgaver forbundet med myndighedes tilsynsindsats

Figuren nedenfor illustrerer de opgaver, der er forbundet med en myndigheds tilsynsindsats i relation til virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn. Klik på de "grønne kasser" og få hjælp til, hvordan reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen fortolkes. 

Forklaring til figur 

Planlægningen af årets tilsynsaktivitet tager bl.a. afsæt i myndighedens Miljøtilsynsplan, og oplysninger om virksomheder og husdyrbrug omfattet af kravet om regelmæssig tilsyn, i form af stamdata og oplysninger om godkendelser og tilladelser.

Kernen i tilsynsindsatsen er de årligt tilbagevende opgaver; planlægning af årets tilsynsaktivitetgennemførelse af tilsynindberetning af årets tilsynsarbejde til Miljøstyrelsen og løbende indberetning af oplysninger om tilsynskampagner, illustreret som "Årscyklus" i figuren.

Afhængig af hvad formålet er med et tilsyn, gennemføres tilsynet som et basistilsyn/relateret tilsynprioriteret tilsynkampagnetilsyn §9-tilsyn eller opstartstilsyn.

Gennemførelse af tilsynet er illustreret ved "Tilsynsprocessen". Vejledningen omfatter trin 5-8. Søger du oplysninger om trin 1-4 henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. "Retssikkerhed" og "Håndhævelse".

Senest opdateret d. 24-6-2021