Hvad tjekker myndigheden ved miljøtilsyn?

Tilsynsmyndigheden tjekker, at virksomheden overholder vilkår i godkendelser, påbud og direkte bindende krav i miljølove og bekendtgørelser.

På basistilsyn gennemgår tilsynsmyndigheden alle virksomhedens miljøforhold, der er relateret til miljøtilsynet, mens andre tilsyn, fx prioriterede tilsyn, har fokus på de forhold, som er årsagen til miljøtilsynet. Det kan være luftforurening, herunder lugt, støj og vibrationer, jord- og grundvandsforurening, opbevaring af affald og råvarer, indretning og drift m.v.

Senest opdateret d. 24-6-2021