Parameter E

Parameter E, Sårbarhed

DimensionKonsekvensdimension 
Hvorfor?Beliggenheden i forhold til følsomme områder og naboer har stor betydning for, hvordan virksomheden eller husdyrbruget m.v. påvirker eller kan påvirke mennesker og miljø og hvad konsekvensen kan være.  
Hvordan anvendes parameteren?

Du skal være opmærksom på, at virksomheder og husdyrbrug m.v. scores efter forskellige kriterier.

Virksomheder

Virksomheder scores på baggrund af afstand i forhold til følsomme områder, og om virksomheden ligger i områder med drikkevandsinteresser.

Husdyrbrug

Husdyrbrug scores efter afstanden mellem produktionsanlægget og bestemte typer af følsomme områder.

Generelt

Du skal bruge delparameteren med den højeste score til at score virksomheden eller husdyrbruget m.v.

På www.plandata.dk  an du finde oplysninger om, hvordan de enkelte områder i en kommune er udlagt. Plandata.dk indeholder bl.a. kort med alle plantyper. Du skal altid sikre dig, at din kommune har opdateret plandata.dk.

 Danmarks Miljøportal, Danmarks Arealinformation (Danmarks Arealinformation), kan du finde oplysninger om recipienter, områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) m.v.

Du kan også vælge at søge oplysninger om planforhold og beliggenhed af følsomme områder i jeres egne GIS-data (Geografisk InformationsSystem). Ofte vil det være muligt at trække en samlet rapport fx i form af en konfliktsøgningsrapport. Du kan eventuelt få en af dine GIS-kollegaer til at hjælpe dig med at generere en standardrapport, som du kan bruge, når du skal foretage en vurdering af en virksomheds eller et husdyrbrugs m.v. beliggenhed iht. kriterierne i parameter D - hvis I ikke allerede har opsat en sådan standardrapport i jeres GIS. 

E - Score 1

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "1"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder (E1) og/eller i områder uden drikkevandsinteresser.

Husdyrbrug

Husdyrbrugets m.v. anlæg (E2) ligger, så de opfylder alle nedenstående afstandsgrænser:

 • > 200 m fra åbne vandløb.
 • > 1000 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 • Uden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 • > 100 m fra nabobeboelser (E3)
 

E - Score 3

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "3"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder (E1) og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.

Husdyrbrug

Husdyrbrugets m.v. anlæg (E2) ligger i mindst et af følgende områder:

 • 100-200 m fra åbne vandløb.
 • 300-1000 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 • 50-100 m fra nabobeboelser (E3)
 

E - Score 5

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "5"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme område (E1) og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Husdyrbrug

Husdyrbrugets m.v. anlæg (E2) ligger i mindst et af følgende områder:

 • < 100 m fra åbne vandløb.
 • < 300 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
 • Inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 • < 50 m fra nabobeboelser (E3)
 

Senest opdateret d. 24-6-2021