Parameter B

Regelefterlevelse

DimensionSandsynlighed
Hvorfor?

Virksomheders og husdyrbrugs m.v. efterlevelse af reglerne er en central parameter til at vurdere sandsynligheden for, at virksomheden eller husdyrbruget potentielt kan påvirke mennesker og miljø, hvis der opstår driftsforstyrrelser og uheld, eller hvis vilkår og anden generel lovgivning ikke bliver overholdt.

Hvis reglerne ikke efterleves, må det antages at være er et udtryk for, at den systematiske tilgang til miljøarbejdet ikke er optimal. 

Hvorledes anvendes parameteren?

Scoren fastsættes på grundlag af, hvor mange anledninger tilsynsmyndigheden har fundet til at håndhæve miljølovgivningen inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Der er tale om følgende kategorisering:

  • Score 1: 0 anledninger
  • Score 3: 1 anledning
  • Score 5: 2 eller flere anledninger 

B - Score 1

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "1"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen (B1), jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn (B2).

Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud, samt at der ikke er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse. 

B - Score 3

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "3"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Miljømyndigheden har fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen (B1), jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn (B2).

Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.

B - Score 5

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "5"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Miljømyndigheden har fundet 2 eller flere anledninger til at håndhæve miljølovgivningen (B1), jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn (B2).

Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser. 

Senest opdateret d. 24-6-2021