Parameter C

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning

DimensionKonsekvensdimension
Hvorfor?

Virksomheder

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald kan påvirke omgivelserne. Mængden og måden håndtering og opbevaring sker på, er en indikator for konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Husdyrbrug

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning og husdyrgødningsbaseret kompost kan påvirke omgivelserne. Omfanget af forhold, der indgår i håndtering og opbevaring, er en indikator for konsekvensen af en potentiel miljøforurening. 

Hvordan anvendes parameteren?

Du skal være opmærksom på, at virksomheder og husdyrbrug m.v. scores efter forskellige kriterier.

Virksomheder

Scoringen fastsættes på grundlag af:

 • om der er tale om mindre mængder kemikalier og farligt affald, og hvis ikke om håndtering og opbevaring sker med eller uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø

Husdyrbrug

Husdyrbrug scores efter, hvor mange af følgende forhold der indgår i håndtering og opbevaring af husdyrgødning og husdyrgødningsbaseret kompost:

 • fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn
 • beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning
 • oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads
 • oplag af kompost i markstak 

C - Score 1

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "1"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængde (C1).

Husdyrbrug

For husdyrbrug m.v. forekommer ingen af følgende forhold:

 • Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
 • Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
 • Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads.
 • Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 

C - Score 3

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "3"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare. 

Virksomheder

For virksomheder: Håndtering (C2) og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø (C3).

Husdyrbrug

For husdyrbrug m.v. forekommer 1 eller 2 af følgende forhold:

 • Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
 • Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
 • Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads.
 • Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 

C - Score 5

- klik på den grønne tekst og få hjælp til hvornår du kan tildele scoren "5"

Gengivelse af bekendtgørelsens ordlyd. Ord, hvortil der er knyttet vejledende tekst, er klikbare.

Virksomheder

For virksomheder: Håndtering (C2) og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet (C3).

Husdyrbrug

For husdyrbrug m.v. forekommer 3 eller 4 af følgende forhold:

 • Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
 • Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
 • Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads.
 • Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 

Senest opdateret d. 24-6-2021