"Følsomme områder"

Vejledning til: score 1, 3 og 5 for virksomheder 

Et følsomt område kan fx være:

  • sårbare overfladerecipienter: fx Natura 2000-områder, § 3-områder og lignende områder samt åbne vandløb og hav
  • følsomme brugerområder: fx institutioner (herunder fx skoler og hospitaler), campingpladser, kolonihaver eller andre rekreative områder.  
  • områder med mere end én bolig, der benyttes til beboelse

Som myndighed skal du i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvilke typer følsommer områder en virksomhed ligger i eller i nærheden af.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021