- D2 "virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer"

Vejledning til: score 5 for virksomheder 

Der er tale om virksomheder:

  • hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I til PRTR-forordningen, og hvor tærskelkapaciteten i bilag I er overskredet,

og

  • hvor udledning til luft, jord- og/eller vandmiljø af et eller flere af de forurenende stoffer, der er nævnt i bilag II til forordningen, overskrider tærskelværdien, som er angivet i bilaget.

Du skal være opmærksom på, at en virksomhed i nogle år kan være omfattet og i andre år ikke. Det afhænger af, om tærskelværdierne er overskredet eller ej.

Du kan læse med i bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR).

 

Senest opdateret d. 24-6-2021