D1 - Virksomheder med/uden emissionsvilkår/emissioner, der reguleres i bekendtgørelse

Vejledning til: score 1 og 3 for virksomheder 

Emissionsvilkår

Her kan der fx være tale om emissionsvilkår meddelt i:

  • miljøgodkendelser iht. § 33 i miljøbeskyttelsesloven
  • revurderinger iht. § 41 i miljøbeskyttelsesloven
  • tilladelse til nedgravning af beholder, der indeholder stoffer, som kan forurene grundvand, jord eller undergrund iht. § 19 i miljøbeskyttelsesloven
  • påbud iht. § 42 i miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelser

Virksomheder med emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der er direkte reguleret i bekendtgørelser, er fx virksomheder, som er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen og autoværkstedsbekendtgørelsen.

Senest opdateret d. 24-6-2021