"Procedure for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system)

Virksomheden skal med mellemrum tjekke miljøledelsessystemet for at sikre, at der er sammenhæng mellem miljøpolitikken, målene, handlingsplanerne og det faktiske miljøarbejde. Bliver handlingsplanerne ført ud i livet? Bliver de fastsatte mål nået? Er der noget, der skal laves om, fordi det ikke fungerer? Følges de udarbejdede procedurer i miljøsystemet, og er de forsat relevante, eller bør de ændres?

Proceduren for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet kan fx omfatte:

  • hvem der er ansvarlig for, at den interne vurdering bliver gennemført

  • hvem der gennemfører vurderingen

  • hvem der gennemfører ændringer/forbedringer af systemet

  • hvilke krav der stilles til de personer, der står for disse opgaver (uddannelse, kurser m.v.)

  • hvor ofte og hvordan vurderingen gennemføres

  • hvordan resultatet af vurderingen formidles til medarbejdere

Det er væsentligt, at der findes dokumentation, så du som tilsynsmyndighed kan sikre dig, at procedurerne er fastlagte. Dokumentation kan fx være skriftlige beskrivelser/instruktioner. Alle former for medier kan anvendes, fx elektroniske filer, plancher, plakater, billeder og videoer.

Det er dig som tilsynsmyndighed, der afgør, om en procedure er tilstrækkelig.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021