"Procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system)

Virksomheden skal kontrollere de væsentlige emissioner fra dens aktiviteter.

Proceduren for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer kan fx omfatte:

  • hvem der er ansvarlig for vurdering og kontrol af emissioner og processer

  • hvem der gennemfører kontrol og vurdering af de enkelte emissionstyper

  • hvor ofte kontrollen gennemføres

  • hvordan kontrollen udføres

  • generering af oversigt over indkøb af råvarer og energi

  • generering af oversigt over bortskaffede affaldsmængder

  • måling af stoffer i luft m.v.

Hvis virksomheden har godkendelser eller tilladelser, hvor der er stillet vilkår om egen­kontrol af udledning til luft, støj m.v., eller er omfattet af branchebekendtgørelse eller anden generel lovgivning, hvor der er krav om egenkontrol, bør virksomheden kunne dokumentere, hvordan virksomheden kontrollerer og sikrer, at disse vilkår/krav overholdes.

Det er væsentligt, at der findes dokumentation, så du som tilsynsmyndighed kan sikre dig, at procedurerne er fastlagte. Dokumentation kan fx være skriftlige beskrivelser/instruktioner. Alle former for medier kan anvendes, fx elektroniske filer, plancher, plakater, billeder og videoer.

Det er dig som tilsynsmyndighed, der afgør, om en procedure er tilstrækkelig.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021