"Nødvendige elementer"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system)

For at sikre en kontinuerlig og operationel drift af miljøindsatsen skal virksomheden i procedurer og instruktioner have retningslinjer for fx, håndtering af miljøuheld, træning af medarbejdere, miljøkommunikation, kendskab til opdateret lovgivning m.v. Ofte udarbejder virksomheden en miljøhåndbog, hvori oplysningerne er samlet.

Når du som tilsynsmyndighed skal vurdere, om et ledelsessystem indeholder de nødvendige elementer, skal du være opmærksom på, at behovet for procedurer m.v. er meget forskelligt. Behovet kan bl.a. afhænge af virksomhedens miljømæssige kompleksitet, dens størrelse og antal medarbejdere.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021