"Væsentligste miljøforhold"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system)

En forudsætning for at kunne arbejde systematisk med miljøforbedringer er, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. kender til de væsentligste miljøpåvirkninger fra deres aktiviteter. Virksomheden eller husdyrbruget foretager derfor en miljøkortlægning, hvor den identificerer og dokumenterer de væsentligste miljøpåvirkninger. Kortlægningen af miljøforhold kan bl.a. omfatte:

  • kortlægning af lovkrav og andre bestemmelser på miljøområdet som virksomheden skal overholde
  • kortlægning af arbejdsprocesser
  • kortlægning af ressourceforbrug, råvarer, hjælpestoffer m.v.
  • kortlægning af affaldsmængder, luftemissioner m.v.
  • vurdering af tidligere miljøuheld og potentielle risici for fremtidige uheld

Når du som myndighed skal vurdere, om et ledelsessystem har fokus på de væsentligste miljøforhold, kan du tage udgangspunkt i dit kendskab til virksomhedens driftsforhold. Du kan også tage udgangspunkt i, hvilke forhold der er reguleret via vilkår i godkendelser og tilladelser, krav i branchebekendtgørelser og anden generel lovgivning. For IED-virksomheder kan der tages udgangspunkt i relevante BAT konklusioner/BAT-referencedokumenter (BREF). For virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, kan du tage udgangspunkt i "Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold" i bilag 1 til denne bekendtgørelse for de enkelte listepunkter.

Senest opdateret d. 24-6-2021