- A12 "tilstrækkeligt dokumenteret"

Vejledning til: score 3 for virksomheder og husdyrbrug

For at opnå scoren 3, skal virksomheden eller husdyrbruget m.v. kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år. Den opnåede miljøforbedring skal findes i en form, så resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Fx opgørelse af forbrug af affaldsmængder i to på hinanden følgende relevante perioder.

Det er den enkelte tilsynsmyndighed, der vurderer, om miljøforbedringen er tilstrækkelig dokumenteret.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021