"Dokumentation"

Vejledning til: score 3 for virksomheder og husdyrbrug

Dokumentation kan fx være faktura for indkøb af ny teknologi, energi, vand og råvarer, dokumentation for bortskaffelse af affald og analyserapporter samt beregninger på grundlag af sådan dokumentation i form af nøgletal for emissioner, affaldsmængder m.v.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021