"Opfylde betingelserne i § 43 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system) 

Iht. § 43 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal et sådan system indeholde:

  1. en formuleret miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
  2. fastsatte miljømål,
  3. handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
  4. minimum 1 årlig evaluering af miljøarbejdet, og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
  5. minimum 1 årlig gennemgang af miljøledelsessystemet.

Miljøstyrelsen har fået udviklet et værktøj, Miljøledelse for husdyrbrug, til opbygning af et sådan system. Miljøstyrelsens værktøj sikrer, at husdyrbruget kan overholde kravene i § 43, og at der kan fremlægges dokumentation.

For IED-husdyrbrug skal kravet om et miljøledelsessystem være opfyldt fra det tidspunkt, hvor IED-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravet skal for andre IED-husdyrbrug være opfyldt den 21. februar 2021. Du kan læse mere om kravet om miljøledelse til IED-husdyrbrug i Miljøstyrelsens Husdyrvejledning.dk.

Senest opdateret d. 24-6-2021