"Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen"

Vejledning til: score 1 for virksomheder (ikke-certificeret system) 

Dokumentation for den opnåede miljøforbedring skal findes i en form, så resultatet kan verificeres. Dokumentation kan fx være faktura for indkøb af ny teknologi, energi, vand og råvarer, dokumentation for bortskaffelse af affald og analyserapporter samt beregninger på grundlag af sådan dokumentation i form af nøgletal for emissioner, affaldsmængder m.v.

Bemærk, at for at opnå scoren 1, skal et ikke-certificeret miljøledelsessystem have gennemløbet en cyklus på mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen.

Det er dig som myndighed, der vurderer, om den dokumenterede forbedring er tilstrækkelig.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021