Hvornår skal data afgives og offentliggøres, og hvad bruges data til?

Hvornår skal data afgives og offentliggøres, og hvem har adgang til data?

Du skal afgive stamoplysninger om nye virksomheder og husdyrbrug m.v. til Miljøstyrelsen samt opdatere stamoplysningerne løbende, når du bliver bekendt med ændringer. Andre oplysninger, fx oplysninger om udførte tilsyn og meddelte påbud, forbud, indskærpelser eller henstillinger på virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, skal du afgive løbende i forbindelse med sagsbehandlingen. Endelig skal du afgive en række data én gang årligt, fx oplysninger om brugerbetaling for tilsynsarbejde. Alle data skal afgives via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed – Digital MiljøAdministration (DMA).

Mange af de oplysninger, der afgives via DMA, bliver offentliggjort og er derfor tilgængelige for alle (offentlig tilgængelige), mens andre oplysninger kun er tilgængelige for Miljøstyrelsen og tilsyns- og godkendelsesmyndighederne. Enkelte oplysninger er tilgængelige for den virksomhed eller husdyrbrug m.v. oplysningerne omhandler, men ikke for offentligheden i øvrigt.

Hvad bruges data til?

Du kan som tilsynsmyndighed bruge data i DMA til at analysere din kommunes tilsynsindsats ved fx at se på, om der er brancher, hvor der oftere findes anledning til at håndhæve loven end i andre brancher. Tilsvarende kan ses på landsplan. Du kan også få oplysninger om, hvilke tilsynskampagner der er gennemført hos de forskellige myndigheder.

Da DMA indeholder oplysninger om virksomheders og husdyrbrugs godkendelser/tilladelser samt information om tilsyn og håndhævelser m.v i alle landets kommuner, kan du også bruge DMA til at sammenligne din kommunes indsats med andre kommuners – eller til at få inspiration til en godkendelse til en type virksomhed eller husdyrbrug, du ikke tidligere har lavet godkendelser til. Det samme gælder, hvis du skal meddele dispensation i forhold til andre bekendtgørelser som fx bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Desuden er DMA et godt sted at henvise borgerne til, hvis de ønsker oplysninger om kommunens miljøindsats generelt, eller om tilsyn og godkendelser på en konkret virksomhed eller husdyrbrug m.v.

Virksomheder og husdyrbrug m.v. kan finde deres aktuelle miljørisikoscore og tilsynsfrekvens i DMA og i øvrigt følge med i, om data er retvisende, og hvilke oplysninger der er tilgængelige for offentligheden.

Miljøstyrelsen bruger de data myndighederne afgiver til DMA til blandt andet at analysere den årlige nationale tilsyns- og godkendelsesindsats, jf. § 21, til at indberette data til EU og som grundlag for at evaluere miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Mangler der oplysninger i DMA, eller er oplysningerne forkerte, vil ”billedet” i DMA ikke være retvisende. Derfor er det vigtigt hele tiden at afgive og opdatere alle relevante data.

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger

Læs om Digital MiljøAdministration (DMA)

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 21

Miljøstyrelsen informerer hvert år digitalt om den landsdækkende tilsyns- og godkendelsesindsats, indeholdende en vurdering heraf for det forudgående år.

Senest opdateret d. 24-6-2021