Oplysninger om tilladelser, godkendelser og revurderinger m.v.

Reglerne om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om - og kopi af - afgørelser i Digital MiljøAdministration (DMA) meddelt til virksomheder og husdyrbrug fremgår af henholdsvis miljøtilsynsbekendtgørelsen, godkendelsesbekendtgørelsenmaskinværkstedsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Det kan du læse mere om her.

Læs mere om, hvilke begrænsninger der er ved afgivelse og offentliggørelse i afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger – Tilladelser, godkendelser og revurderinger”.

For at kunne afgive og offentliggøre oplysninger om - og kopi af - en afgørelse, skal virksomheden eller husdyrbruget være registreret i DMA. Læs mere i afsnittet ”Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v.”.

Senest opdateret d. 24-6-2021