Kampagnetilsyn

Et kampagnetilsyn er et tilsyn som gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 2, nr. 10.

Et kampagnetilsyn kan være et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn jf. § 2, nr. 9.

Kampagnetilsyn tæller med i opfyldelsen af den fastlagte tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller husdyrbrug m.v.

Fysiske kampagnetilsyn bidrager som udgangspunkt til opfyldelse af årsmålet for myndighedens tilsynsindsats. Kampagnetilsyn på andre virksomheder og husdyrbrug m.v. end dem, der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, tæller dog ikke med i opnåelse af årsmålene for myndighedens tilsynsindsats.

Bemærk dog, at årsmålet er et mål for, hvor mange virksomheder eller husdyrbrug m.v., der skal have et fysisk tilsyn i løbet af et år. Det betyder, at hvis der gennemføres flere fysiske tilsyn inden for samme kalenderår på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., fx et fysisk kampagnetilsyn og et fysisk § 9-tilsyn, tæller det kun som én besøgt virksomhed eller husdyrbrug m.v. Du kan læse mere om årsmål og tilsynsplanlægning i afsnittet "Tilsynsplanlægning og frekvenser".

I afsnittet "Afgivelse af oplysninger og offentliggørelse, oplysninger om tilsyn", kan du læse mere om at afgive oplysninger om de enkelte tilsynstyper og -kategorier.

Retsgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 9

Prioriteret tilsyn: Et planlagt tilsyn ud over basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, § 2, nr. 10

Tilsynskampagne: En afgrænset planlagt tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Et tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 7, er et prioriteret tilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021