Uberettiget offentliggørelse af oplysninger

Uberettiget offentliggørelse af oplysninger vil bl.a. kunne udløse erstatningspligt for den økonomiske skade, som offentliggørelsen forvolder. Hvis databeskyttelsesreglerne samtidig er brudt, og der er forvoldt materiel eller immateriel skade, kan forholdet være omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 82 og databeskyttelseslovens § 40 (ret til erstatning og erstatningsansvar).

Har du uberettiget videregivet, herunder offentliggjort, fortrolige oplysninger om en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., skal du give virksomheden eller husdyrbruget m.v. en beklagelse for, at der er sket en tilsidesættelse af tavshedspligten. Det følger af god forvaltningsskik. Se fx udtalelse fra ombudsmanden FOU 2007.311.

Det følger af god databehandlingsskik, at den dataansvarlige skal sørge for at begrænse skaden. Dette betyder, at personoplysningerne, som uberettiget blev offentliggjort, skal fjernes hurtigst muligt

Er der tale om fortrolige personoplysninger, skal du fjerne de pågældende oplysninger senest dagen efter, at du bliver opmærksom på fejlen, og i øvrigt gøre, hvad der er muligt for at begrænse skaden. Datatilsynet skal underrettes om de foranstaltninger, der foretages, jf. databeskyttelsesforordningens art. 33, stk. 3, litra d). Når offentliggørelsen indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal du endvidere underrette den registrerede jf. databeskyttelsesforordningens artikel 34. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden.

Vil du vide mere?

For nærmere information om databeskyttelsesreglerne, se Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på person datasikkerheden.

Senest opdateret d. 24-6-2021