Brugerbetaling

De udgifter, der er forbundet med tilsynsmyndighedernes miljøtilsynsforpligtigelse, finansieres bl.a. af brugerbetaling fra virksomheder og husdyrbrug m.v. Reglerne for brugerbetaling fremgår af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Du kan læse mere om brugerbetaling her:

Bemærk, at godkendelses- og tilsynsmyndigheden skal afgive oplysninger om brugerbetaling til Miljøstyrelsen. I kapitlet ”Årlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdet” kan du læse om, afgivelse af oplysninger om brugerbetaling.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret d. 24-6-2021