Brugerbetalingstakst

Brugerbetalingstakster fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 1. Taksten bliver revideret hvert år og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

For godkendelses- eller tilladelsespligtige husdyrbrug m.v., der er omfattet af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fastsættes brugerbetalingen for godkendelses- eller tilladelsesarbejdet efter henholdsvis § 16 a eller § 16 b eller efter de tidligere gældende regler i § 11 eller § 12 dog til 80 pct. af det samlede beløb, der er beregnet ved brug af de ovennævnte takster.

I de tilfælde, hvor der anvendes fremmede tjenesteydelser til løsning af bestemte opgaver, opkræves virksomheden/husdyrbruget m.v. 57,79 % af regningsbeløbet (kommunens udgift til fremmede tjenesteydelse) eksklusiv moms, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen, bilag 2 afsnit 1.

Brugerbetaling = kommunens egne sagsbehandling + 57,79 % af regningsbeløbet eksklusiv moms for tjenesteydelser.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret d. 24-6-2021