For myndigheder

Få tjek på miljøtilsynsreglerne 

Få hjælp til fortolkning af miljøtilsynsbekendtgørelsen, fx miljøtilsynsplanlægning, miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug samt afgivelse og offentliggørelse af oplysninger. 

Du finder den samlede oversigt over emner, der vejledes om i menuen i venstre side.

Du kan også finde uddybende information under Opslag.

Søger du oplysninger om fortolkning af reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelse i forbindelse med tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn, klik her.  

Illustration af opgaver forbundet med myndighedes tilsynsindsats

Figuren nedenfor illustrerer de opgaver, der er forbundet med en myndigheds tilsynsindsats i relation til virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af reglerne om regelmæssig tilsyn. Klik på de "grønne kasser" og få hjælp til, hvordan reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen fortolkes. 

Forklaring til figur 

Planlægningen af årets tilsynsaktivitet tager bl.a. afsæt i myndighedens Miljøtilsynsplan, og oplysninger om virksomheder og husdyrbrug omfattet af kravet om regelmæssig tilsyn, i form af stamdata og oplysninger om godkendelser og tilladelser.

Kernen i tilsynsindsatsen er de årligt tilbagevende opgaver; planlægning af årets tilsynsaktivitet, gennemførelse af tilsyn, indberetning af årets tilsynsarbejde til Miljøstyrelsen og løbende indberetning af oplysninger om tilsynskampagner, illustreret som "Årscyklus" i figuren.

Afhængig af hvad formålet er med et tilsyn, gennemføres tilsynet som et basistilsyn/relateret tilsyn, prioriteret tilsyn, kampagnetilsyn §9-tilsyn eller opstartstilsyn.

Gennemførelse af tilsynet er illustreret ved "Tilsynsprocessen". Vejledningen omfatter trin 5-8. Søger du oplysninger om trin 1-4 henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. "Retssikkerhed" og "Håndhævelse".

Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug mv.Tilladelser, godkendelser og revurderinger3.1 Miljøtilsynsplan- indhold og offentliggørelseÅrlig indberetning af tilsyns- og godkendelsesarbejdetTilsynskampagneTilsynsfrekvenser og planlægningen af tilsynsaktivitetenBasis/relateredePrioriteretKampagneParagraf 9Opstart3.3 MiljørisikovurderingTilsynsrapport og offentliggørelse af udvalgte oplysningerAfgivelse af oplysninger og offentliggørelse3.6 Opfølgning på påbud, forbud og indskærpelser4.5 Hvad omfatter et miljøtilsyn?

Senest opdateret d. 24-6-2021