Parameter E, Sårbarhed

 

Virksomheder

Det giver fx en høj score på parameter E, hvis en virksomhed er placeret tæt ved mere end én bolig. I så fald kan du føre tilsyn med fx støj, herunder kilder til støj, efterlevelse af vilkår for støj eller krav vedrørende støj i anden generel lovgivning samt støjreducerende foranstaltninger. Hvis det er relevant, kan du også føre tilsyn med lugt og støv.

Husdyrbrug

Det giver fx en høj score på parameter E, hvis et husdyrbrug ligger mindre end 100 meter fra fx et åbent vandløb. I så fald skal du føre tilsyn med de forhold, der er en potentiel kilde til forurening af vandløbet.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021