Parameter D, Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse

 

Virksomheder

Det giver en høj score på parameter D, hvis virksomheden er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer. I så fald kan du føre tilsyn med udledning af de stoffer, som virksomheden er forpligtiget til at indberette data for. Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte tilsyn med kilder til udledning af PRTR-stoffer samt efterlevelse af vilkår og generelle krav for overvågning, forureningsbegrænsende foranstaltninger og egenkontrol af disse stoffer.

Husdyrbrug

Det giver en høj score på parameter D, hvis et husdyrbrug er omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. I så fald kan du føre tilsyn med efterlevelse af vilkår relateret til de væsentligste miljøforhold.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne om PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) her.