Parameter C, Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning

 

Virksomheder

Det giver en høj score på parameter C, hvis den måde en virksomhed håndterer og opbevarer kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljø.

Her skal du være opmærksom på, at det både er mængden af kemikalier og mængden af farligt affald, der håndteres og opbevares, kemikaliets eller affaldets iboende egenskaber og måden det håndteres og opbevares på, der anvendes som indikator for den konsekvens et eventuelt spild vil have. Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte, at du fører tilsyn med, hvordan kemikalier og farlige affald flyttes fra et sted til et andet. Du kan også besigtige midlertidig opbevaring og egentlig oplagring.

Husdyrbrug

Det giver en høj score på parameter C, hvis et husdyrbrug har tre eller fire forhold, der har betydning for forebyggelse af forurening fra oplagret husdyrgødning. I så fald er det de forhold, du skal føre tilsyn med.

Det prioriterede tilsyn kan fx omfatte, at du besigtiger pumper til tømning af gyllebeholdere og beholdere til flydende husdyrgødning, møddingpladser og markstakke samt drift og vedligeholdelse af disse.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021