Parameter B, Regelefterlevelse

 

Det giver en høj score på parameter B, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen to eller flere gange inden for en periode, der svarer til frekvensen for basistilsyn. I så fald kan du føre tilsyn med de vilkår eller regler, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget m.v. og lignende vilkår og regler.

Du skal have for øje, at en manglende regelefterlevelse ofte kan være et udtryk for, at virksomhedens systematiske tilgang til miljøarbejdet generelt ikke er optimal.

Det er derfor ikke kun de konkrete forhold, der ikke er blevet efterlevet, du kan føre tilsyn med på et prioriteret tilsyn, men også lignende forhold. Fx kan manglende overholdelse af vilkår for eftersyn af filtre på ét anlæg indikere, at det er sandsynligt, at der heller ikke er foretaget eftersyn af virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. øvrige filteranlæg. Det kan også være en indikation på, at egenkontrol generelt ikke sker iht. meddelte vilkår eller krav i anden generel lovgivning, fx branchebekendtgørelser. Du kan derfor vælge, at tilsynet også skal omfatte virksomhedens øvrige vilkår og krav for egenkontrol, fx driftsjournal for kontrol af belægninger og vilkår/krav for udbedringer af skader på belægninger.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021