Parameter A, Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

 

Det giver en høj score på parameter A, hvis virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke har implementereret miljøledelse og ikke kan dokumentere miljøforbedringer. I så fald skal du som myndighed føre tilsyn med de forhold, hvor fraværet af miljøledelse, systematik og miljøforbedringer kan betyde, at sandsynligheden for forurening og uheld antages at være høj.

Det er væsentligt at have for øje, at det er niveauet for systematisk tilgang til håndtering af miljøforhold i den daglige drift samt evne til løbende at opnå miljøforbedringer og forebygge miljøuheld, der anvendes som indikator for, hvor sandsynligt det er, at der sker en uønsket miljøpåvirkning af omgivelserne. Hvis en virksomheds systematik er lav, antages sandsynligheden for utilsigtet forurening og uheld at være høj og omvendt.

Forhold, hvor efterlevelse kræver en vis grad af systematik, som du kan føre tilsyn med, kan fx være:

  • overvågning af udledning af forurenende stoffer til luft 
  • vilkår i godkendelser og tilladelser eller krav i bekendtgørelser m.v. for egenkontrol af udledning af forurenende stoffer
  • vilkår i godkendelser og tilladelser eller krav i bekendtgørelser m.v. for kontrol og vedligeholdelse af filtersystemer

Senest opdateret d. 24-6-2021