Oplysninger om tilladelser, godkendelser og revurderinger m.v.

Reglerne om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger om - og kopi af - afgørelser i Digital MiljøAdministration (DMA) meddelt til virksomheder og husdyrbrug fremgår af henholdsvis miljøtilsynsbekendtgørelsen, godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Det kan du læse mere om her.

Læs mere om, hvilke begrænsninger der er ved afgivelse og offentliggørelse i afsnittet ”Rammer for og begrænsninger i afgivelse og offentliggørelse af oplysninger – Tilladelser, godkendelser og revurderinger”.

For at kunne afgive og offentliggøre oplysninger om - og kopi af - en afgørelse, skal virksomheden eller husdyrbruget være registreret i DMA. Læs mere i afsnittet ”Stamoplysninger for virksomheder og husdyrbrug m.v.”.

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Få et samlet overblik over krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger her.