Step 3: Planlægning, prioriterede tilsyn, kategori 2

Hvilke kategori 2 virksomheder og husdyrbrug m.v. der skal have et prioriteret tilsyn afhænger af de enkelte virksomheders eller de enklete husdyrbrugs m.v. placering på prioriteringslisten. De virksomheder og husdyrbrug m.v., der ligger højest på listen, skal ofte have et prioriteret tilsyn, mens dem der er placeret nederst på listen, ikke skal have et prioriteret tilsyn.

Bemærk, at I som udgangspunkt ikke kan planlægge at gennemføre både basistilsyn og prioriteret tilsyn i samme kalenderår på samme virksomhed eller husdyrbrug. Hvis I under Step 1 har planlagt, at føre basistilsyn med en virksomhed eller et husdyrbrug, skal I ikke føre prioriteret tilsyn - også selvom virksomheden eller husdyrbruget har en miljørisikoscore, der er højere end den miljørisikoscore virksomheder eller husdyrbrug, der planlægges ført prioriteret tilsyn med, har. Du kan læse mere om de generelle regler for planlægning i afsnittet "Tilsynsfrekvenser og planlægning, kategori 2 virksomheder og husdyrbrug".

I kan planlægge prioriteret tilsyn som et fysisk tilsyn eller som et administrativt tilsyn.

I skal føre fysiske tilsyn med mindst 25 % af det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. i kategori 2. I skal derfor ”fylde op” med prioriterede tilsyn, til I når årsmålet for kategori 2 virksomheder og husdyrbrug m.v. 

Det er de kategori 2 virksomheder eller husdyrbrug m.v., der står øverst på jeres prioriteringsliste for kategori 2 (og som under Step 1) ikke er udtaget til basistilsyn), I skal føre prioriterede tilsyn med. Der er således ikke tale om, at I på grundlag af egne vurderinger, der ligger ud over de vurderinger I lader indgå i miljørisikovurderingen, kan fravige kravet om, at udvælgelse af virksomheder og husdyrbrug m.v. til prioriteret tilsyn skal ske på grundlag af resultatet af miljørisikovurderingen.

Vær opmærksom på, at kun fysiske tilsyn bidrager til opfyldelse af årsmålet. Det betyder, at administrative prioriterede tilsyn og administrative kampagnetilsyn ikke bidrager til målopfyldelsen.

Hvis flere virksomheder og husdyrbrug m.v. har samme miljørisikoscore, når I er tæt på at nå årsmålet (25 %), fx hvis I mangler at "fylde op" med yderlige én for at nå 25 %, men de næste tre på listen, har samme miljørisikoscore, skal I foretage en konkret vurdering af, hvilken af disse tre virksomheder eller husdyrbrug m.v., der har størst behov for prioriteret tilsyn. Det kan ofte være den virksomhed eller det husdyrbrug m.v., hvor det er længst tid siden, der er gennemført tilsyn, men det kan også være en af de andre to, hvis andet taler herfor. 

Hvis I har valgt at føre et kampagnetilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug m.v., der skal have et prioriteret tilsyn, skal I føre to tilsyn, hvis kampagnetilsynet ikke omfatter forhold relateret til den eller de parametre, hvor den aktuelle virksomhed eller husdyrbrug m.v. har scoret højt i miljørisikovurderingen. Tilsynene kan udføres samme dag. Er der imidlertid sammenfald mellem høj risikoscore og tema for kampagnen, kan kampagnetilsyn erstatte et prioriteret tilsyn. I dette tilfælde skal I registrere tilsynet som et kampagnetilsyn.

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.