Step 2: Planlægning, kampagnetilsyn, kategori 2

 

Det mest hensigtsmæssige er, at I efter step 1 planlægger, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der vil blive omfattet af en tilsynskampagne i det kommende kalenderår, og skal have et kampagnetilsyn, såfremt I har valgt at gennemføre kampagne med deltagelse af virksomheder eller husdyrbrug i kategori 2. I skal også planlægge, om der er tale om administrative eller fysiske kampagnetilsyn.

Husk, at kampagnetilsyn skal planlægges ud fra et miljøtema eller en branche. De virksomheder og husdyrbrug m.v., I vælger ud til kampagnetilsyn, behøver ikke nødvendigvis at blive valgt ud fra prioriteringslisten med de højeste miljørisikoscorer.

Herefter kan forsættes til step 3.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.