Step 1: Planlægning, basistilsyn, kategori 2


Først planlægger I, hvilke virksomheder og husdyrbrug m.v. der skal have et basistilsyn.

Virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af kategori 2, skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Det betyder, at I skal planlægge basistilsyn, så I overholder kravet om, at alle virksomheder eller husdyrbruget m.v. skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode. Fx skal virksomheder og husdyrbrug m.v., der senest har haft et basistilsyn i 2017, igen have et basistilsyn i 2023.

Nye virksomheder og husdyrbrug m.v., skal have et basistilsyn senest 6 år efter de blev omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. En virksomhed eller et husdyrbrug, der er blevet omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn i 2019, skal således senest have det første basistilsyn i 2025.

Herefter kan forsættes til step 2.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.