Step 2: Planlægning, prioriterede tilsyn, kategori 1a

 

Herefter planlægger I, hvilke kategori 1a virksomheder og husdyrbrug der skal have et prioriteret tilsyn. Det gør I ud fra de intervaller, der fremgår af bilag 1, afsnit 5.1 i bekendtgørelsen.

Der gælder følgende:

  • En samlet risikoscore på > 3,6: prioriteret tilsyn i begge de år, hvor der ikke føres basistilsyn
  • En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6: prioriteret tilsyn i det ene af de to år, der ligger imellem basistilsynene
  • En risikoscore på ≤ 2,8: ingen prioriterede tilsyn 

Et prioriteret tilsyn kan planlægges som et fysisk tilsyn eller et administrativt tilsyn.

Bemærk, at tilsynsfrekvensen for kategori 1a ikke kan fraviges. Dette gælder også, selvom årsmålet for jeres tilsynsindsat kan opfyldes med færre tilsyn. Reglen om fastsættelse af tilsynsfrekvens for kategori 1a virksomheder og husdyrbrug står over reglen om årsmål.

Herefter kan forsættes til step 3.

 

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.