Step 1: Planlægning, basistilsyn, kategori 1a og 1b

Planlæg først, hvornår virksomhederne og husdyrbrugene skal have et basistilsyn. Virksomheder og husdyrbrug omfattet af kategori 1, skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Det betyder, at I skal planlægge basistilsyn, så kravet om, at virksomheden eller husdyrbruget skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode, er overholdt. Fx skal virksomheder og husdyrbrug, der senest har haft et basistilsyn i 2017, igen have et basistilsyn i 2020. Nye virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn senest 3 år efter, den eller det blev omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. En virksomhed eller et husdyrbrug, der er blevet omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn i 2019, skal således senest have det første basistilsyn i 2022.

Bemærk, at visse nye kategori 1b virksomheder skal have et opstartstilsyn. Et opstartstilsyn kan ikke indgå i planlægningen.

Herefter kan forsættes til step 2

Senest opdateret d. 24-6-2021

Vil du vide mere?

Figur, der viser den samlede model for planlægning af tilsyn.